<div align="center"> <h1>Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe</h1> <h3>Oficjalna strona Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego</h3> <p>KTO, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, rajdy, turystyka, wydawnictwa, działalność charytatywna</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kto.superhost.pl" rel="nofollow">http://www.kto.superhost.pl</a></p> </div>